drbsaglikhukuku 1 Takipçi | 119 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (2)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (1)

Neden DRB ?

2013-12-02 05:28:00

Son 10 yılda ülkemizde uygulanmakta olan "Sağlıkta Dönüşüm " politikaları, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü değişikliklere yol açmış, bu değişiklikler Sağlık Hizmeti Sunucularına -başta hekimler olmak üzere özellikle sağlık çalışanlarına- bir çok sorumluluklar ve beraberinde riskler getirmiştir.   Bu köklü değişikliklerin son halkası olarak 663 sayılı KHK ve bu KHK'nin uygulanmasına ışık tutan yönetmelikler "sağlıkta dönüşüm"ün fotoğrafını iyice netleştirmiştir. Devlet, sağlık hizmeti sunumunda aktif rol almaktan çekilmekte ve bu hizmetlerin sunumuyla ortaya çıkacak sorumluluklardan ve risklerden kurtulmakta kararlıdır. Söz konusu risklerden doğan maddi ve manevi tazminat talepleri artık; hekimler, diğer sağlık çalışanları, sigorta şirketleri ve zarar iddiasında bulunan tarafların aralarında uzlaştırıcılık yöntemiyle yargı öncesi yollardan veya yargı yoluyla çözüme kavuşturulacaktır. Gelinen noktada meslek örgütleri, üniversiteler ve bazı dernekler iyi niyetle sağlık çalışanlarını yeni dönemin getirdiği riskler ve sorumluluklar yönünden aydınlatmaya çaba göstermekte ise de bu çabaların farklı bir yaklaşım ve yeni bir bakış açısı ile desteklenmesi gerekmektedir. DRB; tüm sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunucularına Tıp ve Sağlık Hukuku alanında karşılaşacakları sorunların saptanmasında, olası sorunların önlenmesinde ve ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasında; eğitim, danışmanlık ve sigortacılık hizmeti vermek üzere kurulmuş özel bir girişimdir.... Devamı

DRB Hakkında

2013-12-02 05:00:00

DRB; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, kamu ve özel sektör tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren kurumsal sağlık hizmeti sunucularına, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında; danışmanlık, bilimsel görüş, eğitim, bilirkişilik, uzlaştırıcılık ve sigortacılık hizmetleri sunmayı amaçlayan özel bir girişimdir. DRB; sağlık bilimleri ve hukuk alanında isim yapmış bir çok akademisyenle birlikte çalışarak düzenli eğitim toplantıları, sertifika programları, kurslar, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemeyi ve akademik yayınlar üretmeyi hedeflemektedir. DRB; tüm Türkiye'de, üyelik sistemiyle örgütlenerek bireysel veya tüzel kişilik altında çalışan her kademedeki sağlık hizmeti sunucularıyla Tıp ve Sağlık Hukukuna ilgi duyan hukukçuları kapsayan geniş bir kesime ulaşmayı amaçlamaktadır Devamı